Navigate

Carian

Sabtu, 21 November 2015

Membaca Al-Qur'an

Membaca Al Quran

================

( Date written : 05 Nov 2013)
( Last Update : 09 Nov 2013)


Berapa penting kita kena baca Al Qur'an?

Yang kita pelajari adalah ianya Sunat. Namun, berdasarkan Firman Allah sendiri, mari kita tanya pada diri terperi kita, remeh atau tidak kita membaca dan memahami dan mengamalkan apa yang di turunkan dari Allah ini.

Di dalam al Qur'an ada terdapat lebih 100 kali di sebut tentang Al Qur'an itu sendiri.

Variasi yang di rujukkan kepada Al Quran di sebut sebagai AZ ZIKRU, AL KITAB, AL FURQAN.

=======

Kau ingat Remeh Al Qur'an ini?

(Remeh = tak payah di pedulikan; tak penting)

Sesungguhnya Al Qur'an sudah di mudahkan untuk pemahaman :

Ad-Dukhān :58 - Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.

Al-Qamar :17 - Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran (YASSARNA QUR'ANA) untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Al-Qamar :22 - Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Al-Qamar :32 - Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Al-Qamar :40 - Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

Maryam:97 - Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertaqwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya
kepada kaum yang membangkang.

Ţāhā:2 - Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;

==>> bacalah al quran kalam Allah ini bro n sis sekalian
==>> banyak orang sudah ada impression takut baca Al Qur'an takut sesat (berjaya Syaitan dalam menakutkan orang untuk tidak membaca Qur'an)
==>> Allah kata ianya sudah diPERMUDAHKAN untuk di ambil pelajaran (4 kali disebut dalam surah Al Qamar)
==>> yang tak baca Quran itu lah SESAT. TAKDE PEDOMAN dan tiada bimbinganNya.

Al-Wāqi`ah :75 - Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.

Al-Wāqi`ah :76 - Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.

Al-Wāqi`ah) :77 - Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia (LAQUR'ANUN KAREEM),

Al-Wāqi`ah :78 - pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

Al-Wāqi`ah :79 - tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Al-Wāqi`ah :80 - Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.

Al-Wāqi`ah :81 - Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?

==>> Allah Taala kalau bagi ingat atau berfirman - berkali kali - dan di ulang ulang - kalau sesuatu itu sangat penting
==>> kita manusia pun kena la ikut -- kalau nak tau sesuatu arahan tu penting - di ulang ulang (jangan bosan orang yang mengulang dan jangan bosan orang yang kena ulang)

Al-Furqān :30 - Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan".

=======

There are many Ulama who talk about Al Quran (bukan saya tak dengar Ulama lain bercerita), somehow,  this guy, BECAUSE He understands almost every single meaning of words used by Allah in Al Quran - the impact to Me is very huge. Actually, PROPER meaning in the choice of Arabic word by Allah - lost in translation - which we cannot GET the exact understanding. When the true meaning is revealed, MasyaAllah. It should transform us.
Moga Allah merahmati this Ulama.

==>>
http://www.youtube.com/watch?v=T7aHJx8Ia3k&feature=youtube_gdata_player

=====

Yang terpenting nak disampaikan di sini adalah kita semua meyakini dan beriman akan Malaikat Munkar Nakir yang tatkala tapak-tapak kaki manusia dan saudara mara kita dah meninggalkan kubur kita, akan kita hadapilah soalan-soalan mereka dan salah satu soalan adalah :

MA IMAMU KA? (Siapa Imam/Ikutan kamu?)
Jangan tersalah jawab bai..

Imam Mahadi ? Bukan
Imam Syafie ? Bukan
Imam Hanafi ? Bukan
Imam Nawawi ? Bukan
Imam Abuya ? Bukan
Imam Hj Cik Me ? Bukan
Pak Imam Masjid Simpang Tiga ? Bukan

Sekarang, tanyakan pada diri kita dalam-dalam dan seikhlas hati - betul ke Imam atau Pedoman kita adalah Al-Qur'an ?

Macammana kita nak jawab yang Imam kita adalah Al Quran kalau,

Kita tak pernah fahamkan Al Quran ?
Baca Al Qur'an tapi tak paham maksud apatah nak jadi pedoman ?
Kita tak pernah pun jadikan Al Quran sebagai rujukan ?
Kita pandang Al Quran ni remeh (tak penting) ?

======

Perhatikanlah samada Wajib atau sunat membaca Al Quran ini berdasarkan Firman Allah di bawah dan jawablah dengan hati yang suci murni:

Al-`Ankabūt :45 - Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) (WALA ZIKRULLAHI AKBAR). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Fuşşilat :41 - Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.

Az-Zukhruf :36 - Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran  (AZ ZIKRI) Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
(Ayat 36 surah Az Zukhruf ada 2 maksud,  satu seperti di atas iaitu Az Zikri bermaksud Al Qur'an,  yang kedua bermaksud Berzikir).

Jin (Al-Jinn):17 - Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan (ZIKRI) Tuhannya (RABBIHI), niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.

Muĥammad:24 - Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?

Al-Qalam :44 - Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,

Al-Mursalāt :50 - Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?

Al-`Ankabūt :49 - Sebenarnya, Al Quran itu
adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.

=====

Allah mengajar manusia melalui Al Quran :

Ar-Raĥmān :1 - (Tuhan) Yang Maha Pemurah,
Ar-Raĥmān :2 - Yang telah mengajarkan al Quran.

Al-Qiyāmah :16 - Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.
Al-Qiyāmah :17 - Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
Al-Qiyāmah):18 - Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
Al-Qiyāmah :19 - Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.

======

Al Quran adalah satu kemuliaan dan kebanggaan bagi orang beriman :

Az-Zukhruf :44 - Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.

Qāf:1 - Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.

Al-Mu'minūn :71 - Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

======

Al Quran itu adalah sangat berat tanggungjawabnya jika manusia mengetahui :

Al-Ĥashr :21 - Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Ar-Ra`d :31 - Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.

Ayat di atas punyai banyak ajaran :

1) Kalimah Allah yang didalam Al Qur'an ini sangat agung dan besar pengertiannya sehingga bumi boleh bergoncang atau terbelah ketakutan.

2) Bencana - gunung berapi,  gempa bumi, taufan atau tsunami sebagai contoh nya - selalu berlaku dekat pada penduduk Kafir. Silalah kaji benda ni betul-betul

======

Al Quran adalah pemisah antara yang Hak dan yang Batil:

Al-Baqarah :89 - Dan setelah datang kepada mereka Al Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.

Al-Baqarah :91 - Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami". Dan mereka kafir kepada Al Quran yang
diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"

Al-Baqarah :185 - (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran (FURQAN) sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

(Berdasarkan ayat di atas adalah WAJIB
mengqada' puasa yang di tinggalkan di bulan Ramadhan.)

Al-'An`ām :55 - Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang soleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.

=====

Al Qur'an bercerita tentang Iman :

Al-Baqarah :285 - Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".

Berdasarkan ayat di atas, ada 4 perkara yang mesti kita imani:

1) Iman kepada Allah
2) Iman kepada Malaikat-malaikat
3) Iman kepada Kitab-kitab
4) Iman kepada Rasul-rasul

Sepertimana yang kita tahu dalam Hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahawa rukun Iman adalah 6, maka pasti di dalam ayat yang lain ada Allah menerangkan tentang yang lagi 2 rukun tersebut.

An-Nisā' :162 - Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.

Berdasarkan ayat di atas ada di sebut supaya beriman dengan Hari Akhirat :

Maka :
5) Iman kepada Hari Akhirat.

Al-Baqarah :2 - Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; pembimbing bagi mereka yang bertaqwa,
Al-Baqarah :3 - (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ayat di atas secara umum menerangkan tentang  sifat Iman secara umumnya adalah kepada perkara yang ghaib atau yang tidak kelihatan pada mata kasar, tapi meyakini kewujudan perkara tersebut, contohnya Allah, Malaikat,  Hari Akhirat.

======

Terdapat 2 jenis ayat dalam Al Qur'an :
1) Muhkamaat
2) Mutasyaabihaat

'Āli `Imrān :7 - Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal suci jernih (ULIL ALBAB).

=====

Tidak ada satu pun yang BERTENTANGAN di dalam Al Qur'an :-

An-Nisā' :82 - Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

======

Al Qur'an adalah pembela kita di hadapan Allah nanti :

Al-'Isrā' :86 - Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap Kami,

======

Al Quran adalah penyebab kita jadi mulia :

Al-'Anbyā' :10 - Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?

======

Al Qur'an dan kaitan dengan rezeki :

Al-Mā'idah :65 - Dan sekiranya Ahli Kitab
beriman dan bertaqwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan.

Al-Mā'idah :66 - Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

======

Al Quran dan Penyaksian Allah :

Al-'An`ām :19 - Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak
mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

Yūnus :61 - Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Ayat di atas perlu di ulang-ulang agar kita faham dan sedar, kita semua sentiasa dalam PENYAKSIANNYA.

=======

Al Quran memang di turunkan dalam bahasa Arab :

Yūsuf : 2 - Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

Ţāhā:113 - Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertaqwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka.

Az-Zumar :28 - (Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertaqwa.

Ar-Ra`d :37 - Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu (AHWA) mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan
pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.

Fuşşilat :44 - Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Ash-Shūraá :7 - Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.

Az-Zukhruf : 3 - Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).

An-Naĥl :103 - Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.

=====

Allah sendiri yang memelihara kesucian dan kebenaran Al Qur'an :

Al-Ĥijr:9 - Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran (NAZZALNAZZIKRA), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Al-Kahf :1 - Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya;

Al-Kahf :27 - Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (Al Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari pada-Nya.

Al-'An`ām :115 - Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

=====

Al Quran tentang 7 ayat yang di ulang ulang :

Al-Ĥijr:87 - Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.

Tujuh ayat yang di ulang ulang mengikut Jumhur Ulama adalah surah Al Fatihah yang mengandungi 7 ayat yang wajib kita baca sewaktu Solat, makanya itulah 7 ayat yang di ulang ulang pembacaannya.

======

Memang Al Quran ini diturunkan untuk di terangkan kepada manusia :

Al-Ĥijr:1 - Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.

An-Naĥl :44 - keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

An-Naml :92 - Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: "Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan".

Yā-Sīn:69 - Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.

Az-Zukhruf :2 - Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.

Ad-Dukhān :2 - Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,

Al-Ĥāqqah :48 - Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.

Juga menjelaskan apa yang kita perselisihkan:

An-Naĥl :64 - Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi pembimbing dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Qāf:45 - Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.

Segala sesuatu di terangkan di dalam Al Qur'an :

An-Naĥl :89 - (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

=======

Berkali di sebut Al Quran sebagai Pembimbing,  Penawar, Rahmat, Hikmah, Cahaya juga Peringatan:

Al-'An`ām :155 - Dan Al-Quran itu (KITABUN) adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertaqwalah agar kamu diberi rahmat

Yūnus :1 - Alif laam raa. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah

'Āli `Imrān :4 - sebelum (Al Quran), menjadi
pembimbing bagi manusia, dan Dia menurunkan Al FURQAAN. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).

Ali Imran : 104 - Dan Kami turunkan al-Quran yang menjadi penawar (penyembuh) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian.”

Al-'A`rāf :52 - Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi pembimbing dan rahmat bagi orang-orang yang beriman

Al-'Isrā' :82 - Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Al-Ĥaj :16 - Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan bimbingan kepada siapa yang Dia kehendaki.

An-Naml :77 - Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi pembimbing dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Al-Qaşaş :86 - Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu , sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir.

Al-`Ankabūt :51 - Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Luqman : 2 - Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Luqman : 3 - menjadi pembimbing dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
Yā-Sīn:2 - Demi Al Quran yang penuh hikmah,

Az-Zukhruf :4 - Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.

Şād:1 - Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan (ZIKRI).

Al-Jāthiyah : 11 - Ini (Al Quran) adalah pembimbing. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih.

Al-Jāthiyah :20 - Al Quran ini adalah pedoman (BASOIRU) bagi manusia, pembimbing (HUDA) dan rahmat (RAHMATUN) bagi kaum yang meyakini.

Ash-Shūraá :52 - Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

At-Taghābun :8 - Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Al-Ĥadīd :9 - Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.

Al-Furqān : 1 - Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam,

Şād:87 - Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.

As-Sajdah : 3 - Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-adakannya". Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat bimbingan.

'Ibrāhīm :52 - (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal (ULUL ALBAB) mengambil pelajaran.

Al-Qalam :52 - Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

Al-Muddaththir :54 - Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan.
Al-Muddaththir :55 - Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).
At-Takwīr :27 - Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,

=======

Al Qur'an mengandungi berkat :

Al-'Anbyā' :50 - Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah (MUBAROKUN) yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?

Şād:29 - Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah (MUBAROKUN) supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal suci jernih (ULUL ALBAB).

Berkat bermaksud bertambah, berkembang dan membahagiakan.

Di dunia ini kita umat manusia amat memerlukan Rahmat dan Berkat dari Allah.  Itu sebab kita di suruh mengucapkan Salam sesama sendiri yang
bermaksud "Selamat Sejahtera atas kamu dan Moga Allah Merahmati dan Memberkati".
TERNYATA Allah telah berfirman bahawa kedua-duanya ada pada Al Qur'an.

=======

Al Quran dan Jalan yang lurus:

Al-'Isrā' :9 - Sesungguhnya Al Quran ini memberikan bimbingan kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,

Al-'Aĥqāf :29 - Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.

Al-'Aĥqāf : 30 - Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.

=======

Tiada seorang pun boleh  buat satu ayat pun setara macam Al Qur'an :

Hud:13 - Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar".

Al-'Isrā' :88 - Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

Aţ-Ţūr :34 - Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.

Al-Baqarah :23 - Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

======

Al Quran membenarkan Kitab kitab sebelum ini:

Yūnus :37 - Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.

Fāţir : 31 - Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.

Al-'Aĥqāf :12 - Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai pembimbing dan rahmat. Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

An-Nisā' :47 - Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku

======

Memang Allah SENGAJA mengulang-ulang :

Al-'Isrā' :89 - Dan sesungguhnya Kami telah
mengulang-ulang kepada manusia dalam Al Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya).

Al-Kahf :54 - Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.

Al-'Isrā' :41 - Dan sesungguhnya dalam Al Quran ini Kami telah ulang-ulangi (peringatan-peringatan), agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).

Ar-Rūm :58 - Dan Sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan Sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka".

Az-Zumar :23 - Allah telah menurunkan
perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang , gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.

Az-Zumar :27 - Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.

======

Al Quran memang sengaja diturunkan beransur ansur:

Al-'Isrā' :106 - Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.
Al-Furqān :32 - Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

Al-Qaşaş :51 - Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al Quran) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.

Al-'Insān :23 - Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur.

======

Al Quran adalah benar benar dari Allah, bukan dari manusia mahupun syaitan :

Ash-Shu`arā' :192 - Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

An-Naml :6 - Dan sesungguhnya kamu benar
benar diberi Al Quran dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

An-Naĥl :102 - Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

As-Sajdah : 2 - Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.

Az-Zumar : 1 - Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ar-Ra`d : 1 - Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

Ghāfir :2 - Diturunkan Kitab ini (Al Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,
Al-Ĥāqqah :40 - Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

Al-Ĥāqqah :41 - dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
Al-Ĥāqqah :42 - Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

Al-Ĥāqqah :51 - Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

At-Takwīr :19 - sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

Aţ-Ţāriq :13 - sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil.
Aţ-Ţāriq :14 - dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.

At-Takwīr :25 - Dan Al Quran itu bukanlah
perkataan syaitan yang terkutuk,

Ash-Shu`arā' :210 - Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
Ash-Shu`arā' :211 - Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa.
Ash-Shu`arā' :212 - Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Quran itu.

======

Adab membaca Al Qur'an :

Ini arahan Allah untuk kita minta perlindungan Allah dari syaitan setiap kali membaca Al Quran :
An-Naĥl :98 - Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk

Al-Muzzammil :4 - atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan (TARTIL).
Al-Muzzammil :20 - Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Al-Qiyāmah :16 - Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.
Al-Qiyāmah :17 - Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
Al-Qiyāmah):18 - Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
Al-Qiyāmah :19 - Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.

======

Al Quran dan orang Kafir :

An-Nisā' :140 - Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran (ALKITAB) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan
mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam,

An-Nisā' :166 - (Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Quran yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Al-Ĥāqqah :50 - Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

Al-Muddaththir :24 - lalu dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),
Al-Muddaththir):25 - ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".
Al-Muddaththir):26 - Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.

Al-Burūj :19 - Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
Al-Burūj :20 - padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
Al-Burūj :21 - Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,
Al-Burūj :22 - yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.

Al-'Isrā' :45 - Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup,

Al-'Isrā' :46 - dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya,

An-Naĥl :104 - Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi bimbingan kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih

======

Al Quran dan Jin :
Al-Jinn :1 - Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,

Al-Jinn :13 - Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar pembimbing (HUDA) (Al Quran), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.

======

Bila Al Qur'an diturunkan :

Al-Qadr):1 - Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
Al-Qadr :2 - Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Al-Qadr : 3 - Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
Al-Qadr :4 - Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin
Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
Al-Qadr :5 - Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

======

Hadis Sahih pasal membaca Al Qur'an:

Al-Quran akan menjadi syafaat dihari akhirat :

Daripada Abu Umamah r.a berkata : Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda:
“Bacalah al-Quran sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya”. (Hadis Riwayat Muslim)

Al-Quran sebagai pembela (mempertahankan) orang yang membacanya dihari akhirat :

Daripada Nawwas Bin Sam’an r.a. telah berkata : Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : “Di hari akhirat kelak akan didatangkan al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya, didahului dengan Surah Al Baqarah dan Surah Ali-Imraan, kedua-dua surah ini menghujah ( mempertahankan ) orang yang
membaca dan mengamalkannya”. (Hadis Riwayat Muslim)

Sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar dan mengajarkan al-Quran :

Daripada Osman Bin ‘Affan r.a. telah berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda : “Sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain”.
(Hadis Riwayat Bukhari)

Membaca al-Quran dan susah menyebutnya mendapat dua pahala :

Daripada Aisyah r.a. telah berkata: Bersabda Rasulullah S.A.W. : “Orang yang membaca al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya ia mendapat dua pahala”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Mukmin yang membaca Al-Quran umpama buah yang harum dan sedap rasanya :

Daripada Abu Musa Al Asy’ari r.a. telah berkata : Rasulullah S.A.W. bersabda : “Umpama orang
mukmin yang membaca al-Quran seperti buah Utrujjah ( seperti limau besar ) baunya wangi dan rasanya sedap. Umpama orang mukmin yang tidak membaca al-Quran seperti buah tamar tidak ada bau dan rasanya manis, dan umpama orang munafik yang membaca Al- Quran seperti Raihanah (sejenis pokok) baunya wangi dan rasanya pahit dan umpama orang munafik yang tidak membaca al-Quran seperti buah labu yang tiada bau dan rasanya pahit”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Allah SWT mengangkat martabat golongan yang membaca al-Quran :

Daripada Omar Bin Al Khattab r.a. Bahawa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: “Sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab al-Quran”.(Hadis Riwayat Muslim)

Kefahaman yang sahih tentang al-Quran akan menjadi contoh ikutan :

Daripada Ibnu Omar r.a. daripada Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda:
“Tidak boleh berhasad dengki kecuali di dalam dua perkara : Lelaki yang dianugerahkan kefahaman yang sahih tentang Al-Quran, ia menunaikan ibadat siang dan malam , lelaki yang dianugerahkan kemewahan harta lalu dinafkahkannya siang dan malam”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Membaca al-Quran akan mendapat ketenangan (sakinah) :

Daripada Barra’ dan daripada ‘Azib r.a. telah berkata : “Seorang lelaki membaca Surah Al Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan dua tali, maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, dan kudanya mula menjauhinya. Apabila menjelang pagi beliau pergi berjumpa Nabi Muhammad S.A.W. dan menceritakan peristiwa tersebut maka baginda bersabda : Itulah ( sakinah ) ketenangan yang turun disebabkan bacaan al-Quran”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Membaca beberapa ayat al-Quran lebih baik daripada mendapat unta yang gemuk :
Daripada ‘Uqbah Bin ‘Amir r.a. menceritakan : Rasulullah S.A.W keluar dan kami berada di tempat duduk masjid yang beratap. Maka beliau bersabda: “Siapakah di antara kamu yang suka keluar di pagi hari pada setiap hari menuju ke Buthan atau ‘Atiq, dan dia mengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan dia tidak melakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim”. Kami menjawab : “Kami suka demikian itu. Sabda Rasulullah S.A.W : “Kenapakah kamu tidak pergi ke masjid belajar atau membaca dua ayat Al Quran lebih baik dari dua ekor unta, tiga ayat lebih baik dari tiga ekor, empat ayat lebih baik dari empat ekor unta demikianlah seterusnya mengikut bilangan ayatnya”. (Hadis Riwayat Muslim)

Sesiapa yang lebih fasih membaca Al-Quran lebih layak menjadi imam solat berjemaah :

Daripada Ibnu Mas’ud r.a bahawa Nabi Muhammad S.A.W bersabda : Orang yang paling layak mengimami kaum di dalam sembahyang ialah mereka yang terfasih membaca Al-Quran”. (Hadis Riwayat Muslim )
Nabi SAW mengutamakan sahabat yang paling kuat berpegang teguh dan Hafiz al-Quran untuk dikebumikan jenazah mereka :

Daripada Jabir Bin Abdullah r.a. bahawa Nabi Muhammad S.A.W. menghimpun antara dua lelaki yang terbunuh di peperangan Uhud kemudian baginda bersabda : “Yang mana satukah antara keduanya yang paling kuat berpegang teguh (Hafiz) dengan al-Quran maka apabila aku tunjukkan kepada salah seorang daripada keduanya maka dialah orang yang pertama masuk ke liang lahad”. (Hadis Riwayat Bukhari)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan