Navigate

Carian

Sabtu, 21 Januari 2017

Takrifan-takrifan

(Date written : 21 Jan 2017)

■ Iman itu Keyakinan tanpa Ragu-ragu kepada yang Benar. Keyakinan kepada Allah, tanda pertamanya ada pada Rasa Takut. (49:15, 8:2)

■ Sebelum yakin, kita perlu Islam - tunduk patuh berserah diri kepada Sistem Peraturan yang di tetapkan. Ada orang hanya Islam tapi tidak beriman atau yakin. Maka mungkin jadi Munafik. (3:83, 4:81)

■ Selepas yakin, kita juga perlu Islam keseluruhannya - tunduk patuh berserah diri kepada Dia, yang menetapkan Sistem Peraturan (Deen). Ada orang yakin tapi masih tidak Islam keseluruhannya. Syaitan ada dalam kategori ini, walau dia takut kepada Allah. (2:208, 8:48)

■ Rasa Takut kepada Allah hanya datang apabila kita berilmu. Berilmu bermaksud mengenal kebenaran. Inilah takrif ULAMAK. (2:31-32, 35:28)

■ Makanya Berilmu dulu, mengenal Kebenaran dulu, baru boleh Beriman, baru boleh yakin, dan bukan sebaliknya. (3:190-191)

■ Jika Islam itu perbuatan fizikal, maka iman atau yakin itu perbuatan qalbu. Ianya perlu 'masuk' meresap sehingga gementar. (49:14, 8:2)

■ Jika masih tiada rasa takut, maka iman itu tiada. Kita masih tak yakin. Maka janganlah merasa kita suci. Untuk menambah keyakinan, carilah kebenaran melalui Ayat-ayat dari Dia. (8:2, 53:32)

■ Ayat-ayat DIA ada 2 : (1) Al-Quran (zaman ini) dan segala kalimahNya. (2) Segala wujud persepsi, atau apa-apa atau sesiapa di alam semesta ini, nyata atau tidak. Yang pertama itu KUN, yang kedua YAKUN. Yakun itu pembuktian kata KUN. Segalanya Benar jika dari Dia. Dan yang benar hanya deduksi dari Dia, juga KalimahNya. Selain itu Batil. Mengenal mana Benar mana Batil itu memerlukan FURQAN. (18:109, 36:82, 42:24, 31:27, 8:29)

■ Unsur diri kita ada 3 : Jasad, Nafs (Jiwa / Diri), Roh. Roh tak perlu di minta supaya dicucuri Rahmat, sebab ianya sememangnya Rahmat kepada kita. Yang memerlukan Rahmat adalah Nafs kita. (17:85, 38:72, 11:119)

■ Nafs atau Jiwa inilah yang sangat memerlukan Rahmat Allah. Dan Rahmat Allah itu ada dalam Al-Quran. Dialah yang merasakan hidup atau mati, juga siksaan; juga Nikmat. (21:35, 4:79, 3:132, 24:21, 6:16, 4:113, 10:86, 12:53, 15:56, 17:82, 29:51)

■ Nafs itu ada Minda (S°udur atau Kesedaran) dan ada Qalbu dan keduanya di panggil FUAD. Selain itu ada Pendengaran juga Penglihatan. Selain dapat meng'aqali, ia dapat merasa. (16:78, 17:36, 23:78, 46:26)

■ Lintasan Fikiran itu adalah dari Syaitan - ianya mudah difahami - jika kita lalai melayan lintasan itu - penuh angan-angan, pengindahan juga ketakutan kepada kebatilan. Ianya 'sentiasa' dan dari keliling minda kita - kiri, kanan, depan dan belakang. Ada seseorang yang melakukannya. Dan inilah dipanggil Ujian. Pada lintasan fikiran atau bisikan itulah kita manusia di uji. Ianya hanya di Minda. (114:5, 7:17, 2:155, 4:119-120, 2:268)

■ Ibadah itu adalah Patuh Rela juga Taat. Kepada siapa? Jika kepada Dia maka kita hamba Dia. Jika tidak, maka kita hamba kepada selain Dia, itu sebab Doa tidak di makbul. Ianya semudah itu. Hanya hamba Dia, doa di makbulkan. (51:56, 2:186, 109:3, 109:5)

■ Ilmu tidak akan dapat melainkan melalui proses bertanya dan mencari jawapan. Dan yang bertanya dan mencari jawapan adalah Qalbu, yang di dalam Minda. Jika tidak, kita ini buta. Bukan mata yang buta, tapi hati atau qalbu yang di dalam Minda. (22:46, 2:164, 41:53)

■ 90% pembelajaran sebenar adalah dengan MEMBACA atau IQRA`. Perkataan Wahyu pertama dalam Al-Quran. Dan yang mengajar kita adalah Dia, melalui tulisan. Selebihnya adalah bertanya kepada manusia yang tahu - Rosikhuna Fil 'Ilm, Utul 'Ilma, Ulil Albab atau Ahli Zikir; juga dari Dia. (96:1, 96:4, 96:5, 34:6, 39:9)

■ Maka membaca, mencari jawapan kepada persoalan dalam minda, dan 'menambat' atau meng'aqali kaitan fakta dengan fakta yang lain adalah kemestian setiap Insan dalam menuju keyakinan. Definasi Bodoh adalah tahu dah yang kita tak tahu, namun membiarkan diri dalam ketidaktahuan, dan kemudian mengikuti sangkaan ramai, maka disesatkan (D°OLLU). (6:116, 31:27)

■ Allah tidak pernah memaksa untuk manusia itu mengikuti sistem peraturan itu, atau yakin kepada kebenaran. Namun, ianya sudah sungguh jelas kebodohan atau kesombongan manusia yang tidak menerima, atau menutup atau Kafir kepada Kebenaran itu maka di balas azab. (2:256, 18:29)

■ Tujuan atau Tempat Perhentian atau Muntaha adalah kepada Dia (ILALLAH), sebagaimana Bermulanya kita dari Dia (MINALLAH), juga segala Proses Melalui Jalan Mustaqim juga dengan Dia (BILLAH). Hanya jalan sesat kita bersama Ilah selain Dia, yang sebenarnya tidak benar atau hanya persepsi. (53:42, 79:44)

■ Hidup adalah suatu persepsi yang perlu di lenyapkan jika kita faham siapa yang wujud dan yang hidup sebenar. Pelenyapan itu menghasilkan Rasa Sedar sebenar tentang Dia. (2:255, 28:88, 15:99)

■ Buanglah kesetiaan kepada mana-mana Deen (Sistem Peraturan) yang kita bermatian menegakkan, terutama Deen Parti Politik selain Deenul Haq. Ianya bukan Deen Islam. Tiada Islam di dalam Deen mana-mana Parti Politik. Mimpi siapa yang kita beriya mengatakan benar dan menyamakan dengan Deen Islam. Kita mungkin di sesatkan samada dari yang berkot mahupun yang berjubah. Fahamilah tiada kepuakan dalam menjadi Muslim juga Mukmin. Kita cuma satu UMAT atau satu IKUTAN - mengikuti Ajaran Allah melalui RasulNya. Jika kepuakan itu masih wujud dalam BER-UMAT, maka kita sudah mengatakan yang Dia itu ada 'partner'. Maka syirik. (3:85, 61:9, 47:3, 30:31-32)

■ Syirik itu termasuk atau terutamanya mengakui ada yang lain yang berhak menetapkan Sistem Peraturan itu. Maka kita seperti di sambar burung dan di terbangkan ke tempat yang jauh. Maka sesat. (6:161, 42:13, 22:31)

■ Menjadi Khalifah adalah menjadi pengganti diri kepada yang wujud sebenar, maka itu sebab segala persepsi di tundukkan kepada sang khalifah. Namun persepsi akan menjadi desepsi jika tidak furqan atau mengenal mana palsu mana benar. (27:62, 16:12-14, 14:32, 14:33, 36:72, 45:12-13, 43:13, 22:65, 31:20)

■ Tuntutlah Ilmu, tuntutlah Fakta, tuntutlah Pembuktian, tuntutlah penghujahan, jika kita manusia yang meng'aqali (YA'QILUN), juga yang memikirkan (YATAFAKKARUN). (2:111, 39:9, 4:82, 16:64)

■ Jangan cerita bab tawakkal jika kita belum Beriman atau Yakin (Tawakkal hanya untuk orang Beriman), apatah lagi belum Patuh Rela atau Taat (A'BUDU), apatah lagi belum Berilmu (ULAMAK), apatah lagi jika kita belum Islam (tunduk patuh), kesemuanya ada turutannya. Tawakkal adalah Tahap Kesempurnaan Iman juga Islam. Tawakkal adalah menjadikan Dia Yang Satu sebagai Yang Diyakini. Maka segalanya dicukupkan. (64:13, 10:84, 73:9, 3:160, 67:29, 65:3, 9:59)

■ Allah itu Tunggal. Dalam Ketunggalan itulah definasi WUJUD tu wujud. Maka IKHLAS adalah memahami tentang apa itu KEWUJUDAN. Dari Wujud Yang Satu itulah berhajat segala yang Maujud kepadaNya (AS-S°AMAD). (Mengapa ada surah yang bernama Al-Ikhlas yang menceritakan KETUNGGALAN DIA?) (40:65, 6:162-163, 112:1-4, 38:83)

■ Orang yang IKHLAS (MUKHLISIN), hanya berSAKSIkan (SYAHID) Kelakuan atau Perlakuan Nama-nama (ASMA`) ALLAH yang di sebut WAJAH-NYA, setiap masa di dalam Mindanya, dan inilah yang sebenarnya di panggil ZIKIR, dan pemeliharaan Suruhan dan LaranganNya di Minda di sebut TAQWA, dan di Mindanya tiada Bisikan atau Lintasan Fikiran dari Sang Terlaknat dan segalanya di lakukan UNTUK Dia (LILLAH), namun Allah membalas Nikmat, Rahmat dan Kurniaan terus di dunia ini apatah lagi di akhirat. "Untuk Yang Esa, namun manfaat kepada diri persepsi". Manfaat itu bukan kepada Dia Yang Kaya, malah Dia Yang Memberi Manfaat kepada sang maujud. Puncak KEIKHLASAN bilamana yang maujud juga tidak nyata melainkan DIA Yang Esa semata-mata. (3:18, 3:191, 31:22, 2:112, 2:115, 7:180, 15:39-40, 6:162, 5:66, 4:175, 10:58)


===
End.

Lam Yalid wa lam yuulad.
Wa lam yakun-laHU kufuwan Ahad.

(maka kita ini tidak mempunyai apa-apa pun termasuk kepandaian)
(dan 'kita' ini tidak wujud, melainkan pada persepsi).
===


Tiada ulasan:

Catat Ulasan